Vinterplats

Malmqvist Sjöservice - Tynningö

www.sjoservice.se


Alla vinterplatser i kallhall är reserverade för våra befintliga och återkommande kunder, men vi har plats för vinterförvaring utomhus.


Är du intresserad så skicka oss ett mail med dina kontaktuppgifter samt

Typ av båt, motor och mått på båten
Prislista/Arbetsorder 2015/16


Du når oss på kontakt@sjoservice.se


Vi har försökt sammanställa informationen från de vanligaste frågorna och funderingarna i detta dokument  Att tänka på inför båtupptagning


Läs mer om t.ex. miljöfrågor mm under Kundinformation

Vinterplats - Malmqvist Båtvarv - Tynningö

Aktuellt


Sjösättning 2018

veckorna 16, 17

respektive v 23/24


Upptagning 2018

veckorna 37,38, 39

respektive v 42/43

kontakt@sjoservice.se