Kundinformation

Malmqvist Sjöservice - Tynningö

www.sjoservice.seFrågor och funderingar? kontakta oss på:kontakt@sjoservice.se


Information om Tynningö och Färjeturlista finns på www.tynningo.se


Varvsverksaheten består huvudsakligen av vinterförvaring och sommarplatser.


Vi erbjuda även vinterservice av motor (konservering samt filter och oljebyte och batterivård).

Vi utför inga båtreparationer i egen regi längre, men vi har ett brett kontaktnät till andra företag i branschen och vi har ett sammarbete med ett företag som täcker båtar med krympplast.


Upptagning och sjösättning är begränsad till 4 veckor på hösten respektive våren.

 

preliminära veckor för Upptagning/Sjösättning:

Upptagning veckorna 38/39 respektive 42/43

Sjösättning veckorna 16/17 resp 22/23

Slutgiltiga datum förmedlas till våra kunder via e-post och i rutan Aktuell information här på webben.


Aktuell prisllista

Avtal och villkor


Att tänka på inför båtupptagning

Vi har försökt sammanställa informationen från de vanligaste frågorna och funderingarna.


Att tänka på inför sjösättning

Vi har försökt sammanställa informationen från de vanligaste frågorna och funderingarna.
Malmqvist Båtvarv - Tynningö - Kundinformation

Läs mer om hur du gör ditt båtliv så miljövänligt som möjligt här


Miljöinformationkontakt@sjoservice.se