Miljöinformation

Malmqvist Sjöservice - Tynningö

www.sjoservice.seMiljöinformation

Östersjön är ett känsligt ekosystem och det är viktigt att även användare av fritidsbåtar tänker på sin miljöpåverkan.

Varvets avfallshanteringsplan finns uppsatt på anslagstavlan.


Mer information finns att läsa på följande websidor:


http://batmiljo.se/

Båtmiljö.se drivs från och med 2015 av Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten


Miljötips för båtägare från Södra Roslagens miljö och hälsa

på denna sida finns också länkar till andra myndigheter och organisationer som t.ex. kemikalieinspektionen.


Att tänka på när du arbetar själv, under:

- Hösten


Motorservice, olje och filterbyten

Täck marken för att skydda från spill när du byter olja och filter

Alla rester måste hanteras som farligt avfall.


Om du spiller farligt avfall på marken

– kontakta personalen omgående för att få assistans med sanering och absorbent


Varvet har en miljöstation för farligt avfall.

Den är öppen när varvet är bemannat - kontakta personalen.

I övrigt hänvisas till närliggande bensinmackar eller återvinningscentraler.

Mer information och kartor finns på anslagstavlan på varvet.


- Våren


Slipdamm och skraprester

Slipa och skrapa båten under presenning och omhänderta slip-/skrapdammet som rasar ner på ännu en presenning.

Slip- och skrapdammet är farligt avfall och skall lämnas till en miljöstation.

Varvet har en miljöstation (EkoSimplex) för farligt avfall.

Den är öppen när varvet är bemannat.

I övrigt hänvisas till närliggande bensinmackar eller återvinningscentraler.

Mer information och kartor finns på anslagstavlan på varvet.


Båtbottenfärg

Godkända färger - länk till Kemikalieinspektionen

Allra bäst för miljön är att inte ha någon bottenfärg över huvudtaget och att istället rengöra båten med mekanisk rening (borsttvätt) 3-4 gånger under säsongen.


Det bör göras i samband med att havstulpanerna börjar växa till.

Få havstulpanvarningen gratis, direkt i din mobil. Sms:a havstulpan start till 711 20.


http://skargardsstiftelsen.se/naturvard/havstulpanvarningar/havstulpanvarning/


Om ni bottenmålar:

Täck gärna marken under båten vid målning så att det inte kommer spill, om det kommer spill på marken ta upp det och hantera som farligt avfall!


Karta över båtbottentvätt och latrinpump: här

Varvet har en manuell latrinpump för båtar med sommarplats på varvet. Maila oss för uppgifter.

Då vi inte har några gästplaster finns det ingen latrinpump allmänt tillgänglig.


Malmqvist Båtvarv - Tynningö - Kundinformation