Tynningö Sjötrafik

Malmqvist Sjöservice - Tynningö

www.sjoservice.se


Tynningö Sjötrafik


Tynningö Sjötrafik drev åren 1989-2012 färjetrafiken mellan Norra Lagnö (Värmdö) och

Östra Tynningö (Vaxholms kommun) på entreprenad åt Tynningöfärjan Ekonomisk Förening (TEF)


Familjen Malmqvist hade bedrivit färjetrafk på linjen sedan 1967. ( Totalt 45 år)


Från och med 1 januari 2013 är Trafikverket ansvarig för driften av färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö. Turlista och information finns på www.trafikverket.se/tynningoleden


Information om byggplanerna kring den nyafärjeleden finns på

http://www.trafikverket.se/tynningo
Fartygen Lagnö och Ducker som tidigare gick i reguljär trafik mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö har gått vidare till annan verksamhet i Göteborgs skärgård respektive Förbifart Stockholm